Page 8 - Jaro je za dveřmi
P. 8

JAK NA TO
                                                   Text a foto ZC s.r.o.

                    NOVINKY
                 v ochraně rostlin
                       V letošním roce se podařilo
                        do sortimentu zařadit
                       několik nových přípravků,
                         které specifickým
                        způsobem řeší některé
                         zásadní problémy
      Sanium systém           v zahradě. Tyto přípravky
       G inteligentní insekticid    jsou šetrné například ke
       G koncentrát určený
        k omezení výskytu mšic,    včelám a jiným užitečným
        molic, puklic a mandelinky   organismům, nebo fungují                       C
       G pro ošetření jabloní, révy,                                    M
        paprik, cuket a okrasných    jako pomocné přípravky        Vitisan
        rostlin            podporující vitalitu rostlin       G skvělý pomocník proti  Y
       G působí systémově a je      a přímo omezují šíření          padlí           CM
        rozváděn do celé rostliny                        G na vinnou révu, angrešt,  MY
       G neškodný pro včely a jiné    houbových patogenů.           okurky nebo okrasné
        opylovače                                 rostliny         CY
       G nová účinná látka zaručuje                       G obsažený draslík rostliny  CMY
        skvělou účinnost, jelikož                         zároveň přihnojuje    K
        se s ní ještě škůdci                          G nulová ochranná lhůta
        nepotkali


     Altela                                 Nematop
      G biofungicid obsahující přírodní                   G obsahuje specifické živé hlístice,
       enzymy, polyketidy, neživé                       které napadají larvy lalokonosců
       bakterie a rostlinné extrakty                     G aplikace zálivkou na místa výskytu
      G znemožňuje vývoj patogenních hub                   G hlístice aktivně vyhledávají
       a bakterií na povrchu rostlin   Nemaslug               lalokonosce a parazitují na nich
            G pro ochranu vinné                    G doporučujeme doplnit sběrem
             révy, ovocných     G obsahuje parazitické hlístice,  dospělých brouků, které lákáme
             dřevin, rajčat,      které aktivně vyhledávají     v noci na osvětlenou světlou plochu
             brambor, zeleniny     slimáky a následně se v nich   a sbíráme
             nebo jahodníku      množí a hubí je
            G velkou výhodou je   G aplikace zálivkou na záhony,
             nulová ochranná      nebo infikací sesbíraných
             lhůta           slimáků a jejich následné
                          vypuštění – infikovaní
                          slimáci přestávají přijímat
                          potravu a před úhynem
                          nakazí ostatní slimáky    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13