Page 7 - Plnou parou vstříc létu
P. 7

Panika není namístě
         www.best4bees.com
               Tímto           Včelí bodnutí je zajisté nepříjemné, ale pro zdravého člověka (včetně dí-
                symbolem         těte) není nebezpečné. Podle světové statistiky je pro člověka smrtelnou
                najdete v našich     dávkou 19 žihadel na kilogram váhy, tedy asi 1 140 žihadel pro člověka
                zahradních        vážícího 70 kg. Včely chované v našich oblastech nejsou agresivní a roz-
               centrech označené     hodně cíleně nevyhledávají člověka proto, aby ho mohly bodnout. Protože
       Medonosné rostliny | Medonosné rastliny
               rostliny, které jsou
              atraktivní pro včely    bodnutí znamená pro včelu smrt, brání se jím pouze v případě ohrožení,
             a další užitečný hmyz.     například když na ni šlápneme. Obranné mechanismy může ve včelách
                            probudit například i vůně posekané trávy nebo lidský pot. „Nebezpečnost“
                            včel je však ve srovnání s jejich přínosem naprosto zanedbatelná.


    Okrasné kvetoucí keře lákající hmyz                    1                 2                 3                    4                 5                 6


                    7                 8                 9
    1 Komule Davidova (Buddleja davidii), 2 Komule střídavolistá (Buddleja alternifolia), 3 Perovskie (Perovskia), 4 Ořechokřídlec clandonský (Caryopteris
    clandonensis), 5 Vajgélie bohatolistá (Weigela floribunda), 6 Mochna křovitá (Potentilla fruticosa), 7 Levandule lékařská (Lavandula angustifolia),
    8 Zimolez Purpusův (Lonicera × purpusii), 9 Břečťan popínavý (Hedera helix)
    Původní druhy keřů atraktivní pro včely

    brslen evropský, hloh, krušina olšová, líska obecná, ostružina, ptačí zob obecný, růže šípková, řešetlák počistivý, svída krvavá, trnka obecná,
    vrba jíva, zimolez obecný                  ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | LÉTO 2021 | www.zahradnicentra.eu 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12