Page 6 - Plnou parou vstříc létu
P. 6

ROSTLINY                                       Připravila Jana Morávková
                                                   Foto Dreamstime


      ZAHRADA JAKO HMYZÍ PASTVINA     O prospěšnosti hmyzu v potravním řetězci se v poslední době hovoří poměrně často. Jde zejména o včely,
     ale podobně prospěšní, i když v podstatně menším měřítku, jsou i čmeláci, motýli a další hmyz. Věděl to
     i Albert Einstein, který tvrdil, že pokud by vyhynuly včely, člověk by nepřežil déle než čtyři roky. Není
     divu – hmyz totiž opyluje kolem 80 procent rostlin, které by bez jeho pomoci dále nežily. Další varovná
     zpráva tvrdí, že pokud bude počet hmyzu na planetě klesat stejným tempem jako dosud, nebude na Zemi
     kolem roku 2119 vůbec žádný hmyz. Znamenalo by to konec například pro ořechy, fazole, třešně nebo
     borůvky. Jak přispět k tomu, abychom množení hmyzu podpořili? Pokud nevlastníme louku s pylodárným
     a nektarodárným porostem, musíme se omezit na zahradu a vysadit například keře, které hmyz lákají.


                      2                                       3          4                  Nejčastější motýli našich zahrad


          1
                                                    7
                            6
                      5

                                    9
        8
                                                10    1 babočka paví oko, 2 babočka kopřivová, 3 babočka admirál, 4 babočka bodláková, 5 perleťovec stříbropásek, 6 žluťásek řešetlákový, 7 jasoň dymnivkový,
    8 modrásek černoskvrnný, 9 bělásek zelný, 10 otakárek fenyklový

    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11