Page 4 - Jaro je za dveřmi
P. 4

Připravila Jana Morávková
                                           Foto PRO VOBIS, Dreamstime a archiv výrobců        VÝŽIVA v souladu s přírodou


         příroda
        V ZAHRADĚ

    Není tomu tak dávno, co se výživa rostlin
    pěstovaných na zahradě nijak zvlášť neřešila:
    každý měl slepice nebo králíky, leckdo koně
    či krávu. Ti všichni vyprodukovali dostatek
    organického materiálu, který se ukládal na
     kupičku, a poté co se proměnil v kompost,
     rozvážel se tam, kde bylo třeba: k ovocným

     stromům, keřům, do záhonů. A jaká to
     byla zelenina! Dnes je po těchto či jiných
     organických hnojivech opět velká poptávka,
     protože to, co si vypěstujeme na vlastní
     zahradě, chceme mít zdravé, a to bohužel
     průmyslově vyráběná hnojiva neumožní.

                                            Proč přírodní

                                              hnojiva?

                         Co je zelené          nezvyšují obsah dusičnanů v zelenině
                        hnojení?          K
                                       K podporují život v půdě a neničí její strukturu
                       Vyseté, polovzrostlé a do   K do půdy dodávají vhodný poměr živin
                       půdy zapravené rost-      nevyplavují se do podzemích vod
                       liny, které se postupně  K
                       rozloží a jejich zbytky poslouží
                       jako výživa pro půdní organismy.
                       Používá se na sklizených záhonech, které
                       by jinak zůstaly ladem. Rostliny totiž chrání půdu před
                      nadměrným odpařováním vody a jejich kořeny ji kypří a pro-
                      vzdušňují. Některé luštěniny, například jetel, vikev či lupina,
                      jsou dokonce schopny odebírat dusík ze vzduchu a vázat
                      jej ve svých kořenech. Proto je důležité kořeny při zarývání
                      z půdy nevybírat. Pro zelené hnojení se používají nejčastěji
                      řepka, hořčice nebo svazenka.


    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9