slide foto slide foto slide foto
postel certline
 
   
   


  Fotografie ze zahjen Adventu

  03.12.15

  28. listopadu 2015 se v našem zahradnickém centru v idlochovicích uskutenilo kouzelné Zahájení Adventu.
  V rytmu koled a vní peených perník jsme spolen zdobili adventní vnce a svícny. Nazdobili jsme erstv upeené perníky, zazpívali si za doprovodu malých dtí z pveckého sboru Skivánek koledy... A pedevším se báli s ertem a Mikulášovi pednášeli básniky i písniky s Andlem. Špekáky upeené na ohni za ertovy pítomnosti byly jist tou nejlepší a nejstrašidelnjší odmnou.

  Za všechnu tuto skvlou náladu chceme podkovat všem návštvník a našim vrným zákazníkm a ji nyní se tšíme na píští rok.