Page 9 - TIP_predjari_2021_web
P. 9

3. krok: Oprava poškozených míst                           FLORIA® je vyvinuto
                Jak po vertikutaci, tak po ošet-              speciálně pro udrže-
                ření FLORIA Mech STOPEM se                 ní trávníku v bezple-
                v trávníku vytvoří prořídlá a někdy               velném stavu. Kromě
                i zcela holá místa, která je potřeba              živin obsahuje i selek-
                rychle opravit. K jejich zacelení             tivní herbicidy, které
                použijte FLORIA Trávníkovou                 likvidují dvouděložné
                náplast. Poškozené místo před               plevele (sedmikrásky,
                opravou důkladně zbavte zbytků                pampelišky aj.). Aplika-
                trav a mechů. Vrchní plochu na- ce se provádí rozhozem a nemusíte nic rozpouštět nebo míchat.
                kypřete a dosypte již připravenou  Jedna aplikace Travinu nahradí jedno běžné přihnojení trávníku.
                směsí FLORIA Trávníková náplast.  Docílit dokonalého anglického trávníku lze díky tomuto chytrému
                Lehce přimáčkněte a zalijte. Dbej- hnojivu rychle a jednoduše.
                te na to, aby osetá místa neza-
                schla. Do dvou až tří týdnů vám  5. krok: Sečení
                v těchto místech naroste nový  Kvalitní, zdravý a krásně zelený trávník potřebuje ke svému správ-
                trávník.            nému růstu často sekat na nízký střih. Četnost je závislá tedy jen
                                na vás a na množství volného času. Ideální je sekat jednou až
     4. krok: Hnojení                   dvakrát za týden. Výška trávníku po sečení by měla zůstat mini-
    Abychom doplnili živiny a dali impuls k zdravému růstu trav,  málně tři centimetry. Pokud jej snížíte pod tuto výšku, hrozí, že
    je velmi důležité hnojit. Samotné hnojení je nutné nejen pro  mu způsobíte stres, trávník zežloutne a může zasychat.
    růst trávníku, jeho zabarvení, odolnost vůči sešlapání, přezimo-
    vání, vývin kořenů, ale také pro schopnost ubránit se plevelům  6. krok: Likvidace vzrostlých plevelů
    a mechům.                       Proti invazi plevelů je možné bojovat převážně chemickou cestou
    TRÁVNÍK JE                       (selektivní nebo totální herbicidy) nebo nepřímo tím, že o tráv-
    V DOBRÉ KONDICI                    ník budete správně pečovat. Ve zdravém trávníku se plevelům
    Pro jarní přihnoje-                 nedaří. Pokud je trávník hodně zaplevelen, musíte sáhnout po
    ní použijte FLORIA                  selektivním herbicidu (Dicotex, Bofix) a ošetřit trávník postřikem,
    trávníkové hnojivo                   který všechny nežádoucí plevele zahubí. Aplikace se provádí za
    JARO–LÉTO  nebo                   sucha, aby nedošlo k naředění aplikované látky. Během 14 dnů
    FLORIA   hnojím                   odstraníte z trávníku i ty největší a vytrvalé plevele.
    1× ročně. Obě hno-
    jiva nabízejí komfort                 7. krok:  Podzimní hnojení – příprava trávníku
    hnojiv s dlouhodo-                       před zimou
    bým účinkem a vy-                  Dejte trávníku správné vitamíny před zimou a on se vám na jaře
    sokým obsahem živin: základní            odmění. Výživa trávníku na podzim se liší od průběhu sezony
    trávníkové hnojivo JARO–LÉTO             hlavně ve složení použitého hnojiva. Na jaře potřebuje trávník
    po dobu 2 měsíců a hnojím             více dusíku pro rozvoj a podporu růstu. Na podzim je to naopak.
    1×  ročně dokonce až 4 měsíce.          FLORIA  Trávníkové hnojivo
    Hnojivo aplikujte rozhozem z ruky,         PODZIM je bohaté na draslík
    na větší plochy použijte posypový         a obsahuje ho až 42 %. Vysoký
    vozík. Po aplikaci hnojiva nezapomeňte trávník  obsah draslíku v hnojivu dodá
    zavlažit, aby se nastartovalo uvolňování živin. U těchto hnojiv  trávníku schopnost lépe čelit
    nedochází k rychlému uvolnění živin a jejich vyplavení do spod- nepříznivým povětrnostním vli-
    ních vrstev, kde je trávník již nevyužije. Jsou tak šetrná vůči ži- vům, zvyšuje jeho odolnost proti
    votnímu prostředí.
                                vymrzání a napadání houbovými
    V TRÁVNÍKU SE OBJEVILY DROBNÉ PLEVELE         chorobami. Aplikace se provádí od
    Objevily se vám v trávníku drobné plevele a vy nevíte, jak proti  začátku září až do konce října.
    nim zasáhnout? Použijte TRAVIN. Toto moderní hnojivo z řady


                 ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | PŘEDJAŘÍ 2021 | www.zahradnicentra.eu 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14