Page 8 - TIP_predjari_2021_web
P. 8

JAK NA TO


        7 KROKŮ PRO DOKONALÝ TRÁVNÍK

     Tajemství zdravého a hustého
     trávníku spočívá v síle
     trávníkového programu
     FLORIA a vaší osobní péči.
     Dokonalý trávník nejsou totiž
     jen hnojiva, ale také půda,
     závlaha, sečení apod. Aby se
     stal trávník vaší skutečnou
     chloubou, stačí dodržovat
     sedm základních kroků.


    www.floria.cz
     1. krok: Vertikutace – provzdušnění        trávník stačí přípravek rozhodit, dostatečně zavlažit a udržovat

    Objevuje se v každém tráv-            vlhký. O ostatní se postarají přírodní bakterie obsažené v pří-
    níku na jaře i na podzim. Řeč             pravku. Urychlí rozkladný proces, který trávník zbaví travní plsti
    je o travní  plsti, která vzniká         (stařiny) a dodají mu humusové látky z rozložených zbytků trav.
    nahromaděním zbytků trá-              Navíc je výrobek šetrný vůči životnímu prostředí a neškodí do-
    vy po sečení, odumřením či            mácím mazlíčkům.
    zaschnutím. Trávník se dusí,
    neodnožuje a jeho kondice               2. krok: Mechy
    se i nadále zhoršuje. Abys-            Pro zdravý růst vašeho trávníku
    te dostali ke kořenům trav            je důležité pH půdy. Pokud má
    co nejvíce vzduchu, musí-             půda nižší pH a navíc je plocha
    te ho provzdušnit. K tomu             zastíněná, budou se v těchto
    můžete použít mechanické               místech pravidelně tvořit me-
    vertikutátory, ale jejich po-             chy. Jejich růst je tak agresivní,
    užití je pracné a namáhavé.              že dokáže zcela vytlačit trávník
    Vyzkoušejte proto novinku              v růstu. K jeho likvidaci pou-
     FLORIA  Likvidátor trav-             žijte FLORIA Mech STOP. Po
    ní plsti vyrobený z čistě             aplikaci mech zčerná a dojde
    přírodních surovin. Na               k jeho úplnému odumření. Zbytky mechu vyhrabejte a trávník
    poškozený či zanedbaný               může opět volně dýchat.


    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13