Page 5 - TIP_predjari_2021_web
P. 5

Co můžeme udělat
       pro ptáky na zahradě

        M  vytvořit místo k hnízdění
         (budky, staré stromy, volné živé
         ploty, keřové skupiny)
        M  nabídnout potravu
         (plodící divoké keře, ovocné
         stromy, záhon slunečnic,
         krmítko)
         M  zajistit bezpečný pohyb
         (hromada dřeva, husté keře)
         M  nepoužívat chemii                     Keře, jejichž
         (pro ošetřování zahrady
         lze nahradit biologickými
          přípravky)                        plody ptáci milují
           M  nabídnout vodu (pítko, mělká
          miska s vodou, jezírko)
                                   černý bez, dřišťál, tis, cesmína, břečťan,
                                   hloh, hlohyně, růže šípková, pámelník,

    KRMÍTKO A PÉČE O NĚJ                    skalníky, muchovník, rakytník, zimolez,
                                      přísavník (psí víno)
     Kam s ním?             Co do něj?

    Nejlépe zavěsit na strom, případně usa- V ideálním případě krmné
    dit na tyč, vždy blízko dřevin, v nichž se  směsi, které lze zakoupit v našich
    ptáci mohou schovat. Důležité je zabránit  zahradních centrech, lojové koule, sluneč- Čas pro ptáky
    přístupu koček ke krmítku.     nici, proso, oves, jablka, ořechy
     Jak o něj pečovat?         Proč to všechno dělat?        Každý rok pořádá Česká společnost
    Pravidelně čistit, jednou za čas vydezinfi- Pomůžete ptákům přežít zimu, podpoříte   ornitologická akci s názvem Ptačí ho-
    kovat, zajistit ochranu před deštěm. jejich populaci a rozmnožování, přirozeně  dinka, která spočívá ve sčítání ptáků na
                                          krmítku. Letos už akce proběhla, zapojit
     Co do krmítka nepatří?      bojujete proti škůdcům na zahradě a v ne- se však můžete zase příští rok v lednu.
                      poslední řadě můžete pozorovat pestrost
    Zbytky z kuchyně ani čerstvé pečivo                    Více informací na
                      těchto nepostradatelných živočichů.
                                          ptacihodinka.birdlife.cz.
    Náš tip

     NA KRMÍTKO

     Finch označuje v angličtině
     pěnkavovitého ptáka. Je to například pěnkava, zvonek
     či dlask, kteří se mohou stát ozdobou vašeho nového
     krmítka FINCH, které pochází z dílny mladých českých
                                    Bohatý výběr semenných směsí,
    designérů a doporučuje ho Česká společnost ornito-
                                    jednodruhového krmiva, tukových
    logická. Lze ho zavěsit, upevnit na tyč či připevnit na
                                    koulí a dalších výrobků najdete na
    zábradlí balkonu. Násypka má objem 1,3 litru.
                                    stojanech v našich prodejnách.


                 ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | PŘEDJAŘÍ 2021 | www.zahradnicentra.eu 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10